ZŠ a MŠ Brzkov

Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2021

Přijaty byly děti pod registračními čísly 1, 2, 3. Gratulujeme a těšíme se na vás. Vaše paní učitelky
Zápis do 1. ročníku ZŠ 2021

Zápis do 1. ročníku se bude konat 22. 4. 2021. Na základě opatření MŠMT proběhne bez účasti dětí. Přesný čas zápisu si prosím dohodněte telefonicky nebo emailem. Za dodržení určitých podmínek lze zápis provést i dálkovým způsobem. 

Vážení rodiče,

srdečně vás zveme k zápisu vašich dětí k povinné školní docházce. Vážíme si vašeho zájmu a doufáme, že se brzy uvidíme i s vašimi dětmi. Prosíme vás o kontaktování, abychom s vámi individuálně dohodli průběh zápisu, a to telefonicky (720520002) nebo emailem (skolabrzkov@gmail.com). Potřebné podklady si můžete stáhnout na našich webových stránkách nebo po dohodě vyzvednout v tištěné podobě ve škole. 

Mgr. Šárka Stejskalová, řed. školy

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru