ZŠ a MŠ Brzkov

Zaměstnanci

Pedagogický sbor MŠ tvoří dvě učitelky. 

Pedagogické působení je založeno na systematickém uplatňování pedagogické diagnostiky, výchova je pojímána jako důsledně rozvíjející, nikoliv omezující, s oporou o pozitivní rysy dítěte. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilné zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy se zásadou „nedělat za dítě to, co je schopno si udělat samo“. U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a zaměření na mravní výchovu a reedukaci vad výslovnosti. Je dbáno na dodržování základních pravidel společenského chování ve styku s ostatními dětmi i s dospělými, umět pozdravit, poděkovat, být ohleduplný, trpělivý.

Pedagogický sbor ZŠ je plně aprobovaný a tvoří ho dvě učitelky.   

Po vyučování tráví děti volný čas ve školní družině pod dohledem paní vychovatelky při relaxačních a zájmových činnostech.

Ve škole je dále zaměstnána paní na výdej stravy a úklid.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru