ZŠ a MŠ Brzkov

Zaměstnanci

Pedagogický sbor MŠ tvoří dvě aprobované učitelky, které pracují ve dvou směnách na zkrácený úvazek. Po dobu vycházek se jejich pracovní dona překrývá.

Pedagogické působení je založeno na systematickém uplatňování pedagogické diagnostiky, výchova je pojímána jako důsledně rozvíjející, nikoliv omezující, s oporou o pozitivní rysy dítěte. U mladších dětí je prioritou postupné a nenásilné zvykání, rozvoj a upevňování pracovních návyků a sebeobsluhy se zásadou „nedělat za dítě to, co je schopno si udělat samo“. U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a zaměření na mravní výchovu a reedukaci vad výslovnosti. Je dbáno na dodržování základních pravidel společenského chování ve styku s ostatními dětmi i s dospělými, umět pozdravit, poděkovat, být ohleduplný, trpělivý.

Pedagogický sbor ZŠ je plně aprobovaný a tvoří ho ředitelka a učitelka.   

Po vyučování tráví děti volný čas ve školní družině pod dohledem slečny vychovatelky při relaxačních a zájmových činnostech.

Ve škole je dále zaměstnána paní na výdej stravy a paní uklízečka.

Přidáno 4. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru