ZŠ a MŠ Brzkov

Obnovení provozu základní a mateřské školy od 25. 5. 2020

Provoz základní a mateřské školy bude obnoven 25. 5. 2020. Prostudujte si prosím přiložené informace. Brzkovští je ve středu 13. 5. 2020 naleznou ve svých poštovních schránkách. Ostatní mohou stáhnout z webu.
Obnovení provozu základní a mateřské školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

Pokud bude vaše dítě navštěvovat školu od 25. 5. 2020, je nutné do 18. 5. 2020 odevzdat/vhodit do schránky vyplněný a podepsaný Bezpečnostní pokyn. Tím dítě k docházce přihlásíte. Čestné prohlášení je nutné odevzdat v den nástupu do školy, tedy 25. 5. 2020.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Bezpečnostní pokyn – účast žáka/dítěte v ZŠ a MŠ Brzkov, příspěvkové organizaci

od 25. 5. 2020

 

Potvrzení zákonných zástupců o seznámení se s tímto pokynem

 

 

Jméno a příjmení dítěte/žáka ......................................................................................................

 

 

Potvrzujeme tímto, že jsme se seznámili s tím, že se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud by se u našeho dítěte objevily výše uvedené příznaky během přítomnosti ve škole, zavazujeme se dítě okamžitě vyzvednout. Pro tuto eventualitu uvádíme telefonní číslo,

 

na kterém budeme k zastižení: ..............................................................................................

 

Další informace:

Provoz mateřské školy bude od 25. 5. 2020 od 6. 30 hod. do 12.30 hodin.

Provoz základní školy bude od 7.45 h do 12.00 hodin s tím, že žáci se budou učit do 11.30 hodin, následovat bude oběd a hned po něm budou odcházet domů.

Vstup do školy pro žáky základní školy je umožněn od 7.45 h do 7.55 h, a to za příznivého počasí hlavním vstupem, za nepříznivého počasí vstupem přes zahradu.

Vstup pro děti mateřské školy je umožněn od 6.30 h do 8.00 hodin za příznivého počasí bránou na zahradu, za nepříznivého počasí hlavním vstupem.

Doprovod žáků ZŠ do školy nesmí, doprovázející osoba v případě dětí MŠ se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte). Pokud to provozní podmínky dovolí, učitelka MŠ převezme a předá dítě a zajistí převlékání.  

Pokud to bude vzhledem k počasí možné, budou děti i žáci trávit část dne venku. Je nutné přizpůsobit tomu obuv a oděv (více vrstev, případně věci na převlečení a boty na přezutí). Vzhledem k místním specifikům a vhodným podmínkám budou realizovány i vycházky do přírody.

Do mateřské školy mohou děti docházet v běžném režimu, žáka základní školy nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pokud žáka k docházce přihlásíte, je docházka povinná a omlouvání probíhá standardním způsobem.

Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě. V MŠ tedy dopolední svačina a oběd, v ZŠ oběd.

 

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s informacemi a zavazujeme se stanovená opatření dodržovat.

 

Datum: .......................................

 

Podpis zákonného zástupce: ....................................................................................................

 

Přidáno 12. 5. 2020, autor: Šárka Stejskalová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru