ZŠ a MŠ Brzkov

Jak se v Brzkově učíme

Učíme se? Hrajeme si? Učíme se hrou!

Nebavila Vás ve škole matematika? Ano, královna věd není lehká. Proč jejímu pochopení nejít naproti? Žáky 4. ročníku trochu trápily vzorečky na obvod a obsah čtverce/obdélníku. Vyrazili jsme tedy na hodinu matematiky ven. V trávě na žáky čekalo třeba toto zadání: „Vypočítej obvod a obsah čtverce o délce strany 1m. Výsledný čtverec vytvoř z přírodnin.“ Precizní vypracování některých výtvorů bylo opravdu překvapivé.

Český jazyk u nás může probíhat i takto – vyjmenovaná slova si zopakujeme na polní cestě. Na třeťáka třeba čekalo toto zadání: „Doplň vynechané písmeno a výsledné slovo vytvoř z přírodnin: ML_N.“ Ve výuce si žák pátého ročníku vylosuje kartičku se zadáním: B M Š P D. Šifra? Ano i ne. Žáci již vědí, že písmena jsou začátky slov, z nichž mají vytvořit větu.
Až Vám někdy žák naší školy řekne, že v hodině českého jazyka ležel, věřte mu! Na dílny čtení mají žáci k dispozici sedací vak, do kterého se pohodlně usadí/položí a (pokud neusnou J) čtou knihu.

Dokud jsme ještě mohli, zažili jsme venku i hudební výchovu. Co to hraje v plechovce? Tak by se dala nazvat hodina hudební výchovy. Za vydatného deště žáci „vyfasovali“ plechovku se zadáním, aby si do ní přidali jakoukoli přírodninu, díky které se obyčejná plechovka stane hudebním nástrojem. Dobře „hrály“ kameny, pozadu nezůstal ani písek či větve. Když jsme chtěli poslouchat vodu, museli jsme všichni opravdu nastražit uši a zavřít pusy, což některým činilo nemalé potížeJ Nově vzniklé hudební nástroje našly uplatnění hned následující hodinu, kdy jsme píseň „Na tý louce zelený“ nejen zpívali a doprovázeli, ale také jsme si na ni zatančili.

Už jste někdy malovali bahnem? Smějete se, kroutíte hlavou, divíte se? Žáci reagovali také tak, než zjistili, že malovat bahnem je zábava. Došlo bahno – co teď? Rozdrcením listů kopřiv a jírovce maďalu (lidově známého jako kaštan) jsme získali barvivo, kterým se také krásně kreslilo. Při další, velmi deštivé hodině výtvarné výchovy si žáci našli jakoukoli přírodninu, se kterou poté malovali. Výsledný společný (a překvapivě nejen zelený) obrázek pojmenovali „Příšerka“. Zkoušeli jste někdy otisknout list stromu/keře na papír bez jakékoli barvy? Stačí Vám trochu síly a třeba kladívko. (Někteří nevydrželi čekat, až na ně přijde řada, a místo kladívkem bouchali do listu kamenem – výsledek by stejný.)

Jak to bylo – kolik centimetrů má metr, kolik gramů je kilogram, kolik mililitrů se vejde do litru?  Sedneme a budeme se učit…Nene – žáci dostali metr, pásmo, krejčovský metr, váhu, nádoby, odměrný válec… a šli se učit/bádat/ověřovat si/vyvracet/porovnávat…aby už jim dané veličiny a jejich jednotky nečily problémy.

Když nemohli žáci na přelomu měsíce října a listopadu kvůli koronavirovým opatřením chodit do školy, měli nachystanou bojovku. Na 12 zastávkách (důmyslně ukrytých po obciJ je čekaly úkoly, které se vztahovaly ke svatému Martinovi.

Asi nejkrásnější čas roku (hned po prázdninách) – Advent byl také poznamenán opatřeními kvůli Covidu – z původních plánů – zpívat koledy, jsme museli upustit. Každé ráno jsme ale začínali adventním rituálem. Poslouchali jsme známé i méně známé koledy, říkali jsme si o adventních zvycích a měli jsme adventní kalendář naopak (tzn. neubýval nám, ale naopak přibýval). Žáci každý den dostaly jeden obrázek a 24. 12. si nalepily poslední puzzle.

I přestávky trávíme aktivně. Nově nám radost dělá čtecí koutek, ve kterém si žáci mohou lehnout na vak a při ležení si prolistovat/půjčit knihu. K dispozici také máme vzdělávací hry do vlastivědy, přírodovědy, matematiky… – slovo nuda u nás neznáme!

Mgr. Zuzana Svobodová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru